top of page

ماسک صورت سیلیکون زیبایی براش دو قلم مو و برس سیلیکون پاک کننده

 برس سیلیکونی مواد غذایی با دو طرف برس ، یکی برای تمیز کردن صورت یک طرف برای ماسک 

C11.png
C11-2.PNG
C11-8.png
برس برای پاکسازی صورت 
C11-3.PNG
C11-7.PNG
C11-6.PNG
تخت مورد استفاده برای ماسک صورت
C11-1.PNG
C11-5.PNG
ماسک صورت سیلیکون زیبایی براش دو قلم مو و برس سیلیکون پاک کننده
bottom of page